Ustrojstvo Komore

Back to top

 

• Tijela Komore su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik Komore i Zamjenik predsjednika Komore

5. Disciplinski sud

 

• Stručna tijela Komore su:

1. Etičko povjerenstvo

2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

3. Povjerenstvo za stručni nadzor

4. Povjerenstvo za profesionalnu djelatnost socijalnog rada

5. Povjerenstvo za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija

6. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

7. Povjerenstvo za odnose s javnošću

8. Stručne sekcije