Ustrojstvo Komore

Back to top

Tijela Komore jesu:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik/ica,
 • Zamjenik/ica Predsjednika,
 • Disciplinski sud,
 • Povjerenstva:
  • Etičko povjerenstvo,
  • Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
  • Povjerenstvo za stručni nadzor .