Disciplinski sud

Back to top

disciplinski.sud@hksr.hr

O disciplinskoj odgovornosti magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada odlučuje Disciplinski sud Komore, u skladu s općim aktima Komore.

Disciplinski sud Komore prvog stupnja i Disciplinski sud Komore drugog stupnja imaju po 5 (pet) članova – predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 (tiri) člana, koje imenuje i razrješava Skupština Komore na temelju kandidacijskih lista.

Magistar socijalnog rada, magistar socijalne politike i sveučilišni prvostupnik socijalnog rada je odgovoran ako:

  1. povrijedi odredbe Zakona o djelatnosti socijalnog rada,
  2. povrijedi odredbe Etičkog kodeksa socijalnih radnika,
  3. obavlja nestručno profesiju,
  4. svojim ponašanjem prema korisniku njegovih usluga, drugom magistru odnosno prvostupniku socijalnog rada, magistru socijalne politike ili trećim osobama povrijedi ugled svoje profesije,
  5. ne ispunjava Statutom ili drugim općim aktom članske obveze prema Komori, a osobito ako se ne učlani u Komoru iako je to obvezan sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada i ne plaća redovito članarinu,
  6. počini kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje djelatnosti socijalnog rada te bude pravomoćnom sudskom presudom osuđen za to kazneno djelo.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Disciplinskog suda 1. stupnja su:
Snježana Bošnjak
Sanda Lovrić Rupčić
Maja Matić
Marijana Rosić
Dunja Zlomislić

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Disciplinskog suda 2. stupnja su:
Željka Bele
Antonija Canjuga
Borja Grmoja
Anamarija Juroš
Mila Miholjević-Lapić