Disciplinski sud

Back to top

disciplinski.sud@hksr.hr

Disciplinski sud Komore je neovisno tijelo Komore koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova Komore.

Član Komore odgovara za teške i lakše povrede dužnosti socijalnog radnika pred Disciplinskim sudom Komore.

Teške povrede dužnosti socijalnog radnika su:

– povreda obveze čuvanja profesionalne tajne

– teška povreda etičkog kodeksa za djelatnost socijalnog rada kojom se osobito narušava ugled djelatnosti socijalnog rada koje ima teže značenje s obzirom na važnost i prirodu povrijeđene društvene vrijednosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena

– nestručno obavljanje djelatnosti socijalnog rada

– povreda obveze osiguranja od odgovornosti

– počinjenje kaznenog djela za koje je izrečena pravomoćna kazna zatvora

– tri puta izrečena mjera za lakše povrede dužnosti socijalnog radnika

 

Lakše povrede dužnosti socijalnog radnika su:

– narušavanje ugleda socijalnog radnika i etičkog kodeksa za djelatnost socijalnog rada koje je lakšeg značenja

– povreda dužnosti socijalnog radnika ponašanjem prema korisniku usluga djelatnosti socijalnog rada, drugom socijalnom radniku, trećim osobama ili društvenoj zajednici

– neispunjavanje obveza iz članstva prema Komori

– neuredno vođenje dokumentacije djelatnosti socijalnog rada

 

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Disciplinskog suda su:

Snježana Bošnjak

Medina Jović

Sanda Lovrić Rupčič

Maja Matić

Lucija Pleadin Dijačić

Teodor Sabolić

Jagoda Šukovez