Stručni suradnik

Back to top

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove:

 • Davanje usmenih i pismenih informacija u svezi s uvjetima i procedurama upisa u Komoru, upisninom i članarinom, mogućnostima i drugim upitima vezanim uz uvjete članstva u Komori, 
 • Provođenje postupka učlanjenja, izdavanja i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, te iščlanjenja iz Komore,
 • Uspostavljanje i vođenje imenika, upisnika, evidencija i drugih oblika evidentiranja podataka utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim aktima Komore, vezanih uz članove Komore i kandidate za pristupanje u članstvo Komore,   
 • Briga o terminima obnove odobrenja za samostalan rad,  
 • Briga o podmirenim članarinama, kontrola plaćanja članarina, obavještavanje članstva o nepodmirenim članarinama, suradnja s administrativnim referentom u svezi nepodmirenih članarina, 
 • Suradnja s odvjetnikom vezano uz pokretanje tužbi za nepodmirene članarine.
 • Svi poslovi vezani uz rad: Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti, Povjerenstva za profesionalnu djelatnost socijalnog rada, Povjerenstva za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija, Povjerenstva za odnose s javnošću.
 • Prisustvovanje događanjima na koja su pozvani predstavnici Komore.
 • Vođenje imenika socijalnih radnika vježbenika,  
 • Koordinacija rada uredništva glasnika Komore,
 • Uređivanje Facebook stranice i zatvorene grupe Komore,
 • Provedba projekata koji proizlaze iz suradnje s ministarstvima, studijem, komorama, udrugama i drugim profesionalnim organizacijama u zemlji i inozemstvu i uspostava suradnje,  
 • Ugovaranje i koordinacija ostvarivanja pogodnosti za članove Komore,
 • Ostali stručni poslovi po nalogu Predsjednika Komore.