Odluke

Back to top

27. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

26. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za profesionalnu djelatnost

25. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija

24. Odluka o imenovanju članova Sekcije zaposlenih u zdravstvu

23. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za stručni nadzor 2021.

22. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 2021.

21. Odluke o usklađivanju procedura s Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

20. Odluka o izboru Radne skupine za izradu strategije poboljšanja kvalitete rada socijalnih radnika

19. Odluka o financijskoj podršci Ljetopisu socijalnog rada

18. Odluka o izboru članova povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti 2019

17. odluka o izboru clanova liste stručnjaka za_provođenje stručnog nadzora za 2019

16. odluka o izboru članova liste stručnjaka za provodenje stručnog nadzora za 2018. godinu

15. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stručni nadzor 2017

14. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 2017

13. Odluka o osnivanju Povjerenstva za EU projekte

12. Odluka o osnivanju Povjerenstva za odnose s javnošću

11. Odluka o izboru članova liste stručnjaka za provođenje stručnog nadzora za 2017. godinu

10. Odluka o izboru člana Povjerenstva za stručni nadzor 2016

9. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 2015

8. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stručni nadzor 2015

7. Odluka o osnivanju Sekcije socijalnih radnika zaposlenih u domovima socijalne skrbi

6. Odluka o osnivanju Sekcije centara za socijalnu skrb

5. Odluka o osnivanju Sekcije zaposlenih u organizacijama civilnog društva

4. Odluka o osnivanju Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu

3. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stručni nadzor 2013

2. Odluka o izboru članova Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje 2013

1. Odluka o visini članarine