OBJAVA POVODOM NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Back to top

Dugo se vremena nasilje u obitelji smatralo privatnom stvari pa razgovor o njegovoj pojavnosti i štetnosti nije dobivao veliku pozornost u javnim sferama. Najznačajniji prediktor obiteljskog nasilja jest spol. Nasilje nad ženama prije svega predstavlja grubo kršenje ljudskih prava te osim izravnog utjecaja na žene (zdravlje, duboki fizički i psihički ožiljci), nasilje ima nesagledive posljedice na funkcioniranje obitelji, zajednice i društva.

Nekad se vjerovalo kako je nasilje nad ženama svojstveno nižim društvenim slojevima. Međutim, danas smo svjesni da je nasilje nad ženama prisutno u svim društvenim slojevima. Prve institucije kojima se žrtve obraćaju za pomoć jesu policija i centri za socijalnu skrb. Upravo zbog toga socijalni rad kao profesija ima iznimno veliku ulogu u području zaštite žrtava nasilja. U svakodnevnom direktnom kontaktu sa (ženama) žrtvama nasilja jesu socijalni radnici zaposleni u centrima za socijalnu skrb, ali i u domovima za zaštitu žrtava nasilja te drugim neprofitnim organizacijama koje djeluju u tom području.

Iako stručnjaci i mediji stalno ističu ulogu društva u prevenciji nasilja, zaštiti žrtava i sankcioniranju počinitelja i dalje postoji određeni stupanj tolerancije na određene oblike nasilja i postoji vjerovanje da je nasilje u obitelji privatna stvar. Ukoliko u društvu izostaje prekršajno ili kazneno sankcioniranje počinitelja nasilja u obitelji, odmahivanje rukom i spuštanjem tog problema ponovno na razinu privatnog dolazi do normalizacije nasilja, a ona zasigurno kao takva predstavlja velik socijalni rizik. Mnoge žene odustaju od traženja pomoći zbog društvenog diskursa koji sugerira da ako ste se mogli udati za zlostavljača trebate se i nositi s tim.

Svim žrtvama stoga ispred Komore socijalnih radnika šaljem poruku: NISI KRIVA!

(!) Obrati se za pomoć policiji, socijalnim radnicima ili drugim stručnjacima iz neprofitnog sektora!

A svim građanima poručujem: Važno je da svi mi svakodnevno, vlastitim riječima i djelima promoviramo nultu stopu tolerancije nasilja nad ženama i nasilja općenito! Nasilje nije privatni, nego društveni problem i tiče se svih nas!

#reagiraj!

Sa poštovanjem,

predsjednik HKSR-a
mr.sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik