OBAVIJEST ČLANOVIMA

Back to top

Zbog spriječenost Predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika dr.sc. Antuna Ilijaša, sve njegove dužnosti, sukladno članku 30. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika, obavlja Zamjenica Predsjednika mr.sc. Silvija Kancijan.