KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA TIJELA I STRUČNA TIJELA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA (16.09.2022.-26.09.2022.)

Back to top

Obavještavamo vas da još uvijek nisu popunjena sva mjesta Tijela i Stručnih tijela Hrvatske komore socijalnih radnika, stoga se ponavlja kandidacijski postupak u trajanju od 16. rujna do zaključno 26. rujna 2022. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da se kandidirate za sljedeća Tijela i Stručna tijela Komore:

  1. Etičko povjerenstvo (1 član)
  2. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (1 član) – kandidati moraju imati minimalno 5 godina radnog staža u području djelatnosti socijalnog rada
  3. Povjerenstvo za odnose s javnošću (1 član)
  4. Sekcija zaposlenih u centrima za socijalnu skrb (3 člana) – kandidati moraju biti zaposleni u centru za socijalnu skrb
  5. Sekcija zaposlenih u domovima (2 člana) - kandidati moraju biti zaposleni u domovima
  6. Sekcija zaposlenih u civilnom sektoru (3 člana) - kandidati moraju biti zaposleni u području civilnog sektora
  7. Sekcija zaposlenih u zdravstvu (1 član) – kandidati moraju biti zaposleni u zdravstvu
  8. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (1 član) – kandidati moraju imati minimalno 5 godina radnog staža u području djelatnosti socijalnog rada
  9. Zamjenik predsjednika Skupštine (1 član)
  10. Nadzorni odbor (2 člana)

Za kandidaturu je potrebno na e-mail tajnik@hksr.hr dostaviti životopis i napisati za koje Tijelo/Stručno tijelo se kandidirate.

Životopisi kandidata za Zamjenika predsjednika Skupštine i članove Nadzornog odbora, biti će elektronskim putem dostavljeni svim članovima Hrvatske komore socijalnih radnika, obzirom iste bira Skupština, a životopisi ostalih kandidata biti će dostavljeni samo članovima Upravnog odbora.

Kandidacijski postupak završava zaključno 26.09.2022. godine (ponedjeljak) te se nepotpune i nepravovremeno dostavljene kandidature neće razmatrati.

Svaki član može se kandidirati samo za jedno od tijela Komore.