KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA TIJELA I STRUČNA TIJELA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA (11.05.2022.-23.05.2022.)

Back to top

Obavještavamo vas da još uvijek nisu popunjena sva mjesta Tijela i Stručnih tijela Hrvatske komore socijalnih radnika, stoga se ponavlja kandidacijski postupak u trajanju od 11. svibnja do zaključno 23. svibnja 2022. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da se kandidirate za sljedeća Tijela i Stručna tijela Komore:

  1. Etičko povjerenstvo (2 člana)
  2. Povjerenstvo za profesionalnu djelatnost socijalnog rada (1 član)
  3. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (2 člana) – kandidati moraju imati minimalno 5 godina radnog staža u području djelatnosti socijalnog rada
  4. Povjerenstvo za odnose s javnošću (3 člana)
  5. Sekcija zaposlenih u centrima za socijalnu skrb (3 člana) – kandidati moraju biti zaposleni u centru za socijalnu skrb
  6. Sekcija zaposlenih u domovima (4 člana) - kandidati moraju biti zaposleni u domovima
  7. Sekcija zaposlenih u civilnom sektoru (4 člana) - kandidati moraju biti zaposleni u području civilnog sektora
  8. Zamjenik predsjednika Skupštine (1 član)
  9. Disciplinski sud (1 član)
  10. Nadzorni odbor (2 člana)

Za kandidaturu je potrebno na e-mail tajnik@hksr.hr dostaviti životopis i napisati za koje Tijelo/Stručno tijelo se kandidirate.

Životopisi kandidata za Zamjenika predsjednika Skupštine, člana Disciplinskog suda i člana Nadzornog odbora, biti će elektronskim putem dostavljeni svim članovima Hrvatske komore socijalnih radnika, obzirom iste bira Skupština, a životopisi ostalih kandidata biti će dostavljeni samo članovima Upravnog odbora.

Kandidacijski postupak završava zaključno 23.05.2022. godine (ponedjeljak) te se nepotpune i nepravovremeno dostavljene kandidature neće razmatrati.

Svaki član može se kandidirati samo za jedno od tijela Komore.