Brza reakcija policije u Prelogu spriječila je da još jedan nemili događaj, u kojem se socijalnim radnicama prijetilo smrću, ne preraste u novu tragediju.

Back to top

Hrvatska komora socijalnih radnika kontinuirano poziva na međuresornu suradnju kao najučinkovitiji način za rješavanje mnogih problema u sustavu socijalne skrbi, a ponajviše problema nasilja kojem se socijalni radnici izloženi.

Utoliko pozdravljamo žurnu reakciju policije koja je počinitelja uhitila i trenutno nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Nadamo se da će se i ostali resori uključiti i da ćemo ovakvim načinom suradnje što prije stati na kraj sve brojnijim slučajevima verbalnog i fizičkog nasilja nad socijalnim radnicima i svih zaposlenih u sustavu socijalne skrbi samo zato što obavljaju svoj posao i svoju društvenu ulogu.

Telegram.hr – Uhićen muškarac u Međimurju prijetio da će ubiti pet socijalnih radnica koje su obavljale nadzor