Administrativni referent

Back to top

Administrativni referent Hrvatske komore socijalnih radnika je:
Gordana Licitar

info@hksr.hr

tel. +385 (0)1 7988 574

Administrativni referent obavlja sljedeće poslove:

  • Poslovi pisarnice, urudžbenog zapisnika, razvrstavanja pošte, primitka i otpreme pošte, prijepisa i umnožavanja materijala, evidentiranja pismena i vođenja pismohrane, fizičkog i elektronskog arhiviranja materijala i bilježaka, briga o arhivskoj građi, suradnja s Državnim arhivom, 
  • Vođenje evidencije članarina, suradnja sa stručnim suradnikom u svezi nepodmirenih članarina,  
  • Poslovi vezani uz nabavu uredskog pribora i sredstava rada, nabavu reprezentacije, prikupljanje ponuda,
  • Poslovi vezani uz opremanje i održavanje prostora, skrb o urednoj i pravilnoj nabavi, održavanju i upotrebi sredstava i opreme Komore, tehničko održavanje računalne opreme, prikupljanje i priprema materijala za tiskanje, priprema i tisak članskih iskaznica, 
  • Utvrđivanje evidencijskog sustava i izrada klasifikacijskog plana dokumentacije, nadzor i praćenje sustava za upravljanje spisima, 
  • Vođenje knjige nefinancijske imovine, godišnja inventura, 
  • Briga o provedbi i rokovima vezanim uz zaštitu na radu, 
  • Izrada planova, izvješća i statistika, poslovi izvještavanja o radu, 
  • Ostali administrativni poslovi po nalogu Predsjednika.