4. IZVANREDNA SKUPŠTINA

Back to top

Pozivamo Vas na 4. izvanrednu skupštinu Hrvatske komore socijalnih radnika koja će se održati u hibridnom obliku (uživo i online) 02. veljače 2024. godine u Domu za starije osobe Medveščak, Trg Drage Iblera 8, Zagreb, s početkom u 16 sati.

Predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnih tijela:
  • Radno predsjedništvo (3 člana) i
  • Ovjerovitelji zapisnika (2 člana).
 3. Usvajanje Izvješća Radnog predsjedništva
 4. Usvajanje Dnevnog reda
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 6. Usvajanje Pravilnika o postupku priznavanja prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 7. Privremeno imenovanje Predsjednika – Domagoj Kronstein
 8. Odluka o visini naknade za rad Zamjenice Predsjednika i Privremenog Predsjednika
 9. Razno

Zamjenica Predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Silvija Kancijan, diplomirani socijalni radnik